WARUNKI REZERWACJI / REGULAMIN

Witamy Państwa serdecznie w CISZA Bungallows Village / Blisko natury Nowęcin k/Łeby ul.Lipowa 13 tel.731 15 16 17 i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, przepisów BHP i PPOŻ, które mają służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwu naszych gości.

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

W sezonie letnim Lipiec-Sierpień domki wynajmowane są na minimalny okres od soboty do soboty – 7 dni (możliwe ustalenie indywidualnego okresu najmu po wcześniejszym kontakcie z CISZA Bungallows Village).

Doba noclegowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.

Całkowita należność za pobyt pobierana jest z góry na 7 dni przed planowanym przyjazdem, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji domku. W przypadku skrócenia pobytu przez Państwa należność za całość pobytu nie podlega zwrotowi.
Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 1000 zł. Nie wpłacenie zadatku w przeciągu 24h skutkuje anulacją rezerwacji. Zadatek jest zwracany w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu. Wpłacony zadatek stanowi również kaucję zwrotną na poczet zabezpieczenia na wypadek wyrządzenia szkód, uszkodzenia sprzętu będącego na wyposażeniu domków i terenie obiektu.

Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych powstałych z winy osób wynajmujących oraz osób odwiedzających. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. O stwierdzonych szkodach, uszkodzeniach, awariach należy niezwłoczne powiadamiać właścicieli obiektu tel. 731 15 16 17.

Kaucja jest zwracana na konto wynajmującego w ciągu 24h od momentu wyjazdu.

Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 23.00 do 7.00.

Prosimy o zamykanie wejścia do domku. Gości korzystających z parkingu prosimy o zamykanie bramy wjazdowej na teren posesji.
W domku obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz używanie otwartego ognia (w przypadku palenia papierosów w domku wynajmujący pokryje koszty odświeżenia pomieszczeń domku w kwocie 500 zł). Prosimy także o niesmażenie ryb i frytek w domku (na życzenie gości udostępnimy przenośną płytę indukcyjną).

Nie uporządkowanie domku w dniu wyjazdu (nie umyte naczynia, nie wyniesione śmieci, brak pozamiatania podłogi itp.) skutkować będzie
naliczeniem dodatkowej opłaty za sprzątanie w wysokości 100 zł. Za trwałe zniszczenia oraz zabrudzenia zostanie pobrana opłata z kaucji.

Przed wyjściem z domku prosimy o zamknięcie drzwi na taras, wyłączanie światła i wszelkich urządzeń elektrycznych – nie bierzemy odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie posesji.

Zwierzęta mogą przebywać na terenie posesji tylko za zgodą CISZA Bungallows Village. Koszt pobytu zwierzęcia 30 zł/doba Prosimy o zachowanie czystości po swoich zwierzętach i wyprowadzanie ich poza teren obiektu.

Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy lub z winy ich podopiecznych. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko pod opieką rodziców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne wypadki dzieci. Parking na terenie posesji jest przeznaczony tylko dla gości naszego obiektu. Na jeden domek przysługuje jedno miejsce parkingowe. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Obiekt oraz parking jest monitorowany całodobowo. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione
na parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się.

Ilość osób zajmujących domek nie może być większa niż ustalona z właścicielem obiektu. W przypadku stwierdzenia większej ilości osób zostanie
naliczona opłata w wysokości 300 zł za 1 os/dobę.

Internet jest tylko do użytku gości obiektu – proszę nie przekazywać hasła osobom postronnym. Słaby sygnał nie może być podstawą do reklamacji.

Przedmioty pozostawione przez gości będą wysyłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa przedmioty 3 miesiące.
W przypadku nie przestrzegania regulaminu CISZA Bungallows Village ma prawo trybie natychmiastowym przerwać rezerwację, bez zwrotu należności za pozostały pobyt.

Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszych domkach. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia oraz podzielenia się opinią i oceny naszych domków na google.com

Regulamin (wersja PDF) »